Мисија и визија - Одбери наслов


Визија

Наша визија е пробив и развој на нашите производи на домашниот пазар и ширење кон нови пазари и партнери надвор од државата.

Наша визија е стекнување на лидерска позиција на домашниот пазар на полето трговија на големо со хемиски суровини. Нашиот заштитен знак да биде гаранцијата за квалитет и успешност.

Мисија

Квалитетот на производите и професионалните услуги се основа на нашето работење. Императив е заштита на интересот на клиентите, деловните партнери и вработени.

Стремеж кон производство на производи за задоволување на нормите за квалитетен и здрав начин на живеење.